Vanliga frågor

Krävs det bygglov för att ändra i VVS-installationerna?

Att installera nya eller väsentligt ändra vatten- och/eller avloppsinstallationer, t.ex. inreda nytt duschrum kan kräva bygganmälan. Lyssna med din kommun.

Vi avtalade om löpande räkning och er montör var här 4 timmar, varför står det 5 timmar på fakturan?

I arbetstiden räknas även restid till och från arbetsplatsen, materialanskaffning och tid- material rapportering in. Därför blir det längre tid på fakturan än den faktiska arbetstiden som montören varit på plats.

Varför tar ni betalt för servicebil?

Bilar kostar med allt vad det innebär (skatt, drivmedel och försäkringar) och vi behöver bilar för att komma ut till arbetsplatsen. Hantverkare behöver skåpbilar för att få plats med alla verktyg och material och i dag finns det bara dieseldrivna skåpbilar

Vad betyder VVS?

Service/underhåll och installation av:

Värmeteknik – värmesystem, golvvärme, värmepumpar, kylteknik, elvärme.

Ventilation – ventilations- och kanalrengöring, driftservice, injustering. Allt för att uppfylla OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Sanitet – Ledningar/rör, stammar, varmvattenberedare, hydrofor, vattenklosett, brunn, avlopp och montering av t ex råttstop.

Behöver man testa funktionen på säkerhetsventiler?

Ja, du bör testa funktionen på säkerhetsventilerna minst en gång per år.

Vad får jag spola ned i avloppet?

Om det passerat genom kroppen är det ok. Toaletten är avsedd enbart för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får man spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Vad får jag INTE hälla i avloppet?

Fett, lösningsmedel, oljor (varken vegetabiliska eller petroleumbaserade), färgrester (gäller även vattenbaserad färg!). Läkemedel hör INTE hemma i avloppet utan skall lämnas till närmaste apotek.
Fasta föremål som tex tops, bindor och tamponger får heller inte spolas ned. Ställ in en papperskorg i badrummet så minskar risken att ”fel” saker hamnar i avloppet.

Vad är ROT?

ROT-avdrag är ett skatteavdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet.

ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är vissa renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som ger rätt till avdrag, däremot inte uppförande av nya hus eller byggnader.

ROT-avdraget räknas ihop med eventuellt beviljat RUT-avdrag. ROT-avdrag sker INTE per automatik utan det är du som kund som måste begära avdraget i samband med beställning.

Skulle du mot förmodan missa detta så betala inte fakturan innan du kontaktat oss. Vi kan oftast rätta till misstaget så länge du inte betalat din faktura.

Jag har köpt egen blandare, kan ni installera den åt mig?

Vi kan absolut installera din blandare! Men, om blandaren inte uppfyller våra kvalitetsnormer eller vi inte vet vilken kvalitet blandaren har(exempelvis blandare av okänt märke inköpt på varuhus) skriver vi ett avrådande.

Detta innebär i korta drag att vi avråder skriftligen från installation av din blandare. Installationen sker på kundens bevåg. Vi frånsäger oss skriftligen angående garantier för blandaren som åligger oss enligt konsumenttjänstlagen vid installationer. Vi tar även 100 kr mer per timme då vi inte säljer materialet själva.

Vi rekommenderar att ringa och diskutera med oss innan du inhandlar eget material. Ofta kan det vara designmässiga skäl till att du som kund väljer att inhandla din blandare. Men ser helst till att vi inte medverkar till att rörmokaren installera utrustning med undermålig kvalitet som kan i värsta fall orsakar skada på kundens egendom. Vi säljer blandare från flera olika märken, om du köper en blandare via oss medföljer alla sedvanliga garantier på material och arbete. Dessutom blir arbetet billigare!

Får man göra rörarbeten själv?

Detta är något vi inte rekommenderar! Dels för att vi har mångårig erfarenhet hur detta ska göras på ett professionellt sätt. Sedan för att du drastiskt minskar risken för ett läckage med medföljande vattenskada om du anlitar ett proffs.

När vi arbetar täcks vi av en ansvarsförsäkring om skadan skulle vara framme mot all förmodan när vi installerar. Vi har många gånger varit ute hos kunder som bestämt sig för att spara några kronor och göra jobbet själv. I många av dessa fall så har läckage orsakat vattenskada som försenat installationen med många veckor och man har fått göra om jobbet till dyrare kostnad än om vi skulle gjort jobbet från början.

Visste du för övrigt att vattenskador…

- Är 3 gånger vanligare än bränder i svenska hem.
- Drabbar villaägare mer än 4 gånger oftare än inbrott.
- Är 16 gånger vanligare än skador på grund av åsknedslag och storm.
- Inträffar över 75 000 gånger varje år.
- Kostar samhället 5 000 000 000 kronor årligen.
- Går att förebygga.