Värmeservice

Pelletsbrännare

Vi utför service och installation av pelletsbrännare på Gotland. Ska du installera eller byta pelletsförråd, brännare eller matningar? Då ska du kontakta oss.

Värmeanläggningar/värmepumpar

Vi planerar, monterar och servar de flesta värmeanläggningar idag. Vi utför service av värmepumpar året runt. Inför vintern kan du boka genomgång av din värmepump för att säkerställa korrekt värme under kalla säsonger.
Behöver du hjälp med något så kontakta oss så går vi igenom dina önskemål.

Radiatorer/Konvektorer

Baserat på fastigheten och din önskan installerar och monterar vi värmepumpar samt radiatorer i fastigheten. Behöver du råd och tips om vad som funkar bäst hjälper vi gärna till.

Solceller/Solvärmepaneler

Vi installerar solvärmepaneler efter värmeanläggningens kapacitet. Behöver du råd och tips om vad som funkar bäst hjälper vi gärna till.